Bůh je láska

„A tak zůstává víra, naděje, láska - ale největší z té trojice je láska. 1. Korinským 13,13

Když pomyslíme na Boha, napadne nás spíš Jeho všemohoucnost a vyvýšenost. Boha nevidíme. Zdá se nám vzdálený. Není tak bezprostředně blízko jako lidé kolem anebo předměty denní potřeby, třeba počítačová klávesnice nebo klika u dveří. Bůh je nám vzdálený, protože jsme hříšní a sami ze sebe netíhneme k tomu, abychom Jej hledali, poznávali a poslouchali. Člověk je Bohu odcizen. A také bližním a sobě samému.

Poznávat Boží lásku vyžaduje pokoru, pokoru uznat Boží dobrotu, ocenit hodnotu toho, co Bůh vytvořil, a být za obojí vděčný. Do pokory a vděčnosti se moc nehrneme, nemáme to natrénované, nepřijde nám to přirozené a vůbec nemůžeme uplatnit sebeprosazování. Na to jsme zvyklí, to zvládáme na jedničku.

Boží láska není „opičí“ láska, není primitivní. Boží láska nás vychovává, neplní vše, co si zamaneme. Když cvičím s dcerkou na flétnu, asi někdy nevnímá, že jí tím prokazuji lásku. Musí zápasit s novou skladbou, musí se ukáznit, musí být trpělivá. To není příjemné. Ale později je a bude ráda, že dokáže leccos zahrát, například písničku „Pán Bůh je láska“.

Přemýšlíme o tom, čemu nás Bůh učí v poslední době? Čemu nás učí prostřednictvím největšího problému, který teď prožíváme? Čemu nás učí skrze drobnější věci či skrze komunikaci s našimi nejbližšími?

V těchto dnech čtu opět příběh o Jákobovi. Čemu učil Bůh jeho? Asi trpělivosti a pokoře, když musel tak dlouho a těžce pracovat u Lábana. Předtím přišel příliš snadno a nečestně k právu prvorozeného i otcovskému požehnání, teď mu docházelo, jaké to je, když věci trvají, než se k nim dopracuje a jaké to je, když mu to vše způsobuje vlastní strýc.

Boží láska se však neprojevuje jen v tom, jestli úspěšně složíme maturitu. Je globální. Ze své lásky Bůh stvořil svět, učinil jej dobrý. I z toho dnes těžíme. Z lásky poslal na Zem svého Syna, aby svou smrtí odvrátil trest za naši hříšnost. Z lásky posílá svého Ducha, který nás ponouká k pokání a obnovuje naši víru a lásku. Z lásky tento svět promění v den druhého příchodu Ježíše Krista a vysvobodí z jeho porušenosti.

Další informace