Víra je dar Boží

Přátelé, někdy zaslechnu mezi křesťany zajímavý názor, že Bůh rozhodne, komu dá víru a komu nedá. Podle mého je to velké nepochopení. Bůh dává schopnost víry každému stejně, jako dává každému schopnost se naučit číst a psát. Víra začíná chtěním nebo také touhou - ochotou poznat pravdu. Bible říká, že kdo klepe na dveře (rozuměj, hledá Boha), Bůh se mu dá poznat. Znáte historii Božího jednání s izraelským národem? Asi nikdo nepochybuje, že např. král David, král Šalamoun a jiní byli skutečnými postavami, se kterými nějak jednal Bůh. Víra v Boha nakonec nějak souvisí s poznáním historie lidského pokolení. Můžeme ale dělat v životě i jiné věci např. sledovat v TV hokejové či fotbalové přenosy. Pak ale nemůžeme Bohu vyčítat, že nemáme víru. Představte si, že žák, který chodí místo do školy za školu, vyčítá společnosti, že neumí ani číst, ani počítat…

Další informace