Ježíš pro mě, já pro Ježíše

Zhruba před dvěma tisíci lety nám Pán Bůh nadělil úžasný dárek. Ačkoli jsme nebyli hodní, rozhodl se nás obdarovat svým vlastním Synem a provedl to způsobem, který je nazýván zázrak vánoční. Boží Syn se narodil do lidské podoby skrze sestoupení Ducha Svatého na pannu Marii. Tak přišel na svět Ježíš zvaný Kristus. Musel to být tehdy pro lidi zvláštní a divuplný pocit, vidět Boha a přesto člověka, neb také člověka a přesto Boha. A protože to bylo na první pohled vskutku neuvěřitelné, Ježíš během svého života neustále projevoval svoji Boží podstatu, ať už mnohými zázraky, postoji, či učením. Celou svou pozemskou pouť pak završil dobrovolnou obětí na kříži, čímž nás smířil se svým Otcem v nebesích.

Možná, že nás při nakupování vánočních dárků taky napadlo: „Jak bych tak já mohl obdarovat Ježíše?“ Od mudrců, kteří se mu přišli poklonit, dostal symbolické dary - zlato, kadidlo a myrhu. Co dostane ode mě? Co mi to vlastně Bůh daroval? Syna, který za mě obětoval svůj život! No, to je od něj moc pěkné ... .

... tak pro děti už dárky mám, pro tátu taky, ještě něco manželce a mamince a je to v suchu. A ještě ten Ježíš, to je fakt něco, že se za mě obětoval. Co já bych mu tak mohl... . Už to mám! Zajdu na bohoslužby, a proto, že si toho fakt vážím, tak si přivstanu a dorazím rovnou na jitřní. To bude taky oběť a On bude mít radost, když mě tam uvidí. Vidí přece všechno, ne?!

ŠPATNĚ!! Vraťme se o pár řádků zpět:

Od mudrců, kteří se mu přišli poklonit, dostal symbolické dary - zlato, kadidlo a myrhu. Co dostane ode mě?

Je mi jasné, že ho nemohu nijak věcně obdarovat, ale když dal Bůh svého Syna a Ježíš svůj život za mne, tak i já mu věnuji svůj život. Pravda, stejně mu patřím, jako celá tato zem patří Stvořiteli, ale protože mi dal i svobodnou vůli, tak vyznávám: „Pane Ježíši, vem si můj život do svých dobrotivých rukou, bydli v mém srdci a proměň mě ve svého užitečného služebníka.“

DOBŘE !! Teď půjdu rád na bohoslužby vzdát Bohu díky a chválit Jej za to, že jsem se mohl narodit z Boha. Tam přijímám duchovní pokrm, abych se posílil pro další působení mezi lidmi, kteří se z Boha ještě nenarodili. Neboť takový je náš úkol, konat skutky víry, které nesou Bohu libé ovoce. Bůh zkoumá pozadí i motiv našich darů. Žijme tak, abychom se líbili Bohu.

Další informace