Zamyšlení

Duchovní růst

Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syny. Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti…. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnosti těm, kdo jí prošli. (Židům 12, 6-11)

Číst dál: Duchovní růst

Těšíme se na věčný život

V životě má člověk mnoho důvodů k radosti. Raduje se z milého domova, z lidí, kteří ho milují, z krásné přírody, z dobře vykonané práce, z pěkného uměleckého zážitku, ze zajištěné budoucnosti.

Každý, kdo žije na této zemi, se však setkává také s nemocí, bolestí, zármutkem, zklamáním, strachem i zděšením. Chvíle radostné a smutné se střídají. Někdo má v životě víc radosti, jiný víc zármutku. S přibývajícími léty přibývá únavy, slabosti, nemocí a trápení.  A přece může mít člověk v každém věku a za všech okolností  - ve zdraví i v nemoci, ve chvílích šťastných i přetěžkých - nevysychající zdroj radosti a jistoty: věčný život v království Pána Ježíše Krista.

Číst dál: Těšíme se na věčný život

Misie v kolébce reformace?

Ten příběh ve mně zanechal hluboký dojem. Příběh mladého studenta. Potkal Ježíše. Dostal nový život. Nastal čas na jeho křest v jednom z berlínských kostelů. Jeho rodiče seděli v lavici. Slzy se jim valily po tvářích. Jaká krása! Byl jsem unesen, když jsem o tom slyšel, ale pak… Oni neplakali radostí, ale zoufalstvím. Jak si mohl jejich syn takhle nechat vymýt mozek? Jaktože si takovým způsobem zničil život?

Číst dál: Misie v kolébce reformace?

Je tvůj sbor přátelský?

Úkolem nás, křesťanů, je nést evangelium všemu stvoření. Představte si tedy, že jste vašemu sousedovi / kamarádovi / spolupracovníkovi povyprávěli vaše svědectví a pozvali jste ho do sboru. On pozvání přijal. Nebo prostě vidíte, že v neděli přišel na bohoslužby někdo nový. Jak těmto lidem účast na setkání mezi spoustou neznámých lidí ulehčit? Budou se mezi námi cítit příjemně? Budou se cítit vítáni?

Číst dál: Je tvůj sbor přátelský?

Aby nám bylo do zpěvu - neděle "Cantáte"

 

Čtení                    Lk 1 ,39-48a+Mt 11,25-29

Text                      Ef  5,15-20

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;  nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

Číst dál: Aby nám bylo do zpěvu - neděle "Cantáte"

500 LET REFORMACE - SOLUS CHRISTUS

Latinská slova „Solus Christus“ překládána jako „Pouze Kristus“ nebo „Jedině Kristus“, ukazují na výjimečnost Ježíše Krista v biblickém pojetí spasení, které jednoznačně učí, že pouze Ježíš Kristus je prostředníkem mezi Bohem a člověkem: „Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny.“ (1.Tm.2,5.)

Číst dál: 500 LET REFORMACE - SOLUS CHRISTUS

Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení…

To jsme celí my. Boží syn, nevinný a plný lásky jde poslušně jako beránek k oběti. A my: Slibujeme mu věrnost, abychom jej chviličku nato hanebně opustili. On prochází úzkostí, prosí o podporu, o modlitby, a my se zbaběle uchýlíme do spánku. Zavíráme oči před tím, co druzí prožívají, plní strachu a bolesti. Ty, které milujeme – zrazujeme polibkem.  Mečem, klackem či jiným násilím se oháníme proti lidem tam, kde jde o duchovní boj.  Takoví jsme bídáci. Ale On jde za nás trpět, modlí se až do krvavého potu, kvůli nám se nechá týrat a ještě si pro nás uchovává naději na setkání.

Číst dál: Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení…

„REFORMACE MUŽE“ ANEB ZÁPAS O MUŽE NEUSTÁLE REFORMUJÍCÍHO SE.

V první řadě jsem vůbec nevěděl, jak začít, aby můj článek nepřipomínal stokrát rozdrcený recyklát, ze kterého se někdo donekonečna snaží udělat schůdnou cestu.

Koncem ledna se v třineckém kině Kosmos opět konala konference pro muže Tváří v tvář na téma Reformace muže. Byl to opět dobře strávený čas ve společnosti mužů.

Číst dál: „REFORMACE MUŽE“ ANEB ZÁPAS O MUŽE NEUSTÁLE REFORMUJÍCÍHO SE.

Vánoce 1978

Víte, co má dnešní doba společného s tou před čtyřiceti lety? Moc toho asi nebude, ale přece jen. Například sehnat místo ve školce byl a je docela oříšek. Baby boom Husákových dětí způsobil, že mateřinky praskaly ve švech a místo ve školce bylo podpultovým zbožím. Naopak rozdílů by se dala vyjmenovat jistě celá řada. Tak třeba dnešní nákupní centra v porovnání s dřívějšími mlékárnami a sámoškami jsou jako z jiné galaxie

Číst dál: Vánoce 1978

Ďáblova taktika

Možná máte taky nevěřící příbuzné a nevíte si rady, jak je oslovit, aby se vaše dobré vztahy nezhoršily. A tak jste jemní, trpěliví, netlačíte na pilu. Čekáte měsíce, roky, modlíte se, ale pořád nic. Možná ale nezaškodí trocha přímočarosti jako v následujícím svědectví. Tady si s tím totiž nelámali hlavu. Nečekali na vhodnou příležitost, správné klima, nebo na jasné Boží vedení.  Zkrátka: "Brácho, mám tě rád, nemohu se dívat na to, jak se topíš v bahně hříchu a jak tě tento svět navěky zabíjí a ty o tom ani nevíš. Musím tě přivést k Ježíši, ať se ti to líbí nebo ne..."

Číst dál: Ďáblova taktika

Další informace