Z Evanjelických listů

K dějinám svátků vánočních

Vánoce, svátky to nyní zajisté nejveselejší, mladšího jsou věku než ostatní hlavní svátky křesťanské. Prvotní církev totiž nesvětila narozenin svých mučedníků, nýbrž připomínala si rytěřování  jejich ve dnech, kdy tito mučednickou smrt podstoupili, ve dnech jich narozenin k životu vyššímu. Tak i upomínka na den narození Páně ustupovala do pozadí za oslavou památky umučení a vzkříšení Páně, konanou o Veliké noci. Zdá se, že teprv ke konci III. století v západní církvi svátek vánočního Božího hodu jest zaveden; výslovně připomíná se však teprve roku 354.

Číst dál: K dějinám svátků vánočních

Láska mateřská

Vdově ve škotských horách bylo po delší dobu vyhrožováno soudní výpovědí z bytu, že nezaplatila činže. Usmyslila si tedy, že uchýlí se k svému příbuznému, který na druhé straně hor bydlel. Opustila časně ráno své obydlí a nastoupila dalekou cestu vysokým horským průsmykem. Své jediné dítko vzala s sebou. Když nastoupila cestu, bylo počasí vlídné, ale změnilo se náhle, když byla ušla asi polovici cesty.

Číst dál: Láska mateřská

Další informace