Slza

Kdo jest nejšťastnější?

Král Karel IX. francouzský ptal se básníka „Osvobozeného Jeruzaléma“, v r. 1570 na jeho dvoře meškajícího, kdo by byl dle jeho mínění nejšťastnějším. Básník odpověděl:

„Bůh.“ – „To ví přece každý,“ odpověděl Karel, „ale kdo mimo Boha a po Něm?“

– Na to básník odvětil: „Ten, kdo je Bohu nejpodobnější.“ –

Jak pěkně se shoduje tato odpověď se slovem Páně: „Blahoslavení čístého srdce, nebo oni Boha viděti budou!“

Další informace