Dvě urny

V Gothě nalézá se vedle pece k spalování mrtvol také tzv. kolumbárium, v kterém urny s popelem spálených mrtvol bývají uschovávány. Před lety přibyly tam k uschovaným již urnám ještě dvě. Jedna má tento nápis: Zmlkl zvuk hlasu sladkého: v popel obrácen jest slavík.

Hrst popele pochází ze slavné kdysi zpěvačky Ilmy Murské, která jako uherský slavík ve Vídni, Paříži, Londýně a Petrohradě posluchače okouzlovala svým zpěvem. Upadla pak do veliké chudoby a bídy a zhynula opuštěna a zapomenuta.

Druhá urna chová v sobě popel dcery její a na této jest napsáno: „Ta, jež zde odpočívá, trpěla mnoho, bojovala mnoho, a ničeho nedosáhla.“ Brzy po smrti své matky se totiž ze zármutku a omrzelosti života otrávila. Tak stojí tu ony dvě černé urny s trochou popele, ale jakou to historii obsahuji!

Jediná pravda jejich života jest nápis na urnách: káže živoucím, že život bez Boha patří k nejmarnějším věcem mezi marnými. Jak šťastně může nejchudší člověk žíti i umříti, když naučil se věřiti v Toho, který tak svět miloval, že sebe samého proň obětoval, neboť oni mohou říci: „Mně zajisté živu býti jest Kristus a umříti zisk.

Další informace