Menšiti se

„Já musím menšiti se,“ řekl Jan Křtitel, a řekl to spokojeně. Působil mocně a rostl utěšeně, až přišla chvíle, kdy porozuměl, že odtud již má nížiti a menšiti se. Tak bývá i v našem životě. Jdeme vesele ku předu; práce nás těší, snad se nám i daří; ale dříve neb později dostane se nám pokynu, že jsme dospěli k určité hranici svých úkolů. Přišel čas „menšiti se“. Nuže tedy, nechť se menšíme a ochotně menšíme. Jen když v nás a okolo nás roste Pán! Každý, kdo stoupá na vysokou horu, ví, že mu budu zase sestoupit. To sestoupání bývá obyčejně těžší nežli stoupání. Ale když je to vykázaná nám cesta, nebude asi bez užitku. Možná, že Janu Křtiteli byla doba, kdy sestupoval a se menšil, nejpožehnanější z celého života.

Další informace