Když dát, znamená získat

Co to máš v ruce, Ábeli?

Nic, než malou ovečku, milý Pane; vzal jsem ji právě ze stáda, abych Ti přinesl oběť díkůčinění.

Ábel tak učinil. A sladká vůně zápalu naplňovala od té doby vzduch a vycházela k Bohu jak oběť chvály.

Co to máš v ruce, Mojžíši?

Nic, než-li hůl, ó Bože, kterou poháním stáda. Vezmi ji a obrať k Mému užitku.

Mojžíš tak učinil; pomocí své hole vykonal větší zázraky, než-li kdy králové egyptští viděli.

Co to máš v ruce, Marie?

Nic, než kousek vonné masti, ó Bože, abych jí pomazala Tvého svatého Syna.

Marie tak učinila; celý dům naplněn byl vůní tou, a čtenáři Bible stále budou nadšeni, připomínajíce si požehnaný a památný skutek její lásky.

Chudá ženo, co to máš ve své ruce?

Nic, než dva šarty, Pane. Je to málo; ale je to vše, co mám a co mohu do Tvé pokladnice dáti.

Učinila tak; vypravování o šlechetné dárkyni povzbuzovalo od té doby mnohé, aby ochotě přispívali na království Boží!

Tabito, co to máš ve své ruce?

Toliko maličkost Pane.

Vezmi ji a věnuj pro Mne.

Učinila tak; a nejen dostalo se trpící chudině v Jeppě teplých oděvů, nýbrž až podnes jsou v činnosti dobročinné spolky, nesoucí její jméno.

Další informace