Potřeba opatrnosti

O francouzském senátoru Renaudovi, nedávno zemřelém, se vypravuje toto: Když pan Renaud ze svého domova v Pyrenejích poprvé do Paříže přibyl, najal si v jakéms hostinci několik pokojů a nájemné, 150 franků, zaplatil předem. Majitel hostince otázal se ho, nepřeje-li si míti kvitanci. „Nikoliv“, odpověděl Renaud, „toho není potřeba; vždyť to viděl Bůh.“

„Vy věříte v Boha?“ otázal se hostinský.

„Toť se rozumí! A vy snad přece též?“

„Nikoliv, pane, já nevěřím.“

„Tak?“, odvětil senátor, „pak je ovšem potřeba opatrnosti; prosil bych tedy o písemné potvrzení.“

Další informace