Čtvero klíčů

Jako člověk, chtěje otevříti dvéře, zkouší klíč za klíčem, až všecky vystřídal, tak zkouší Bůh klíč za klíčem, aby na srdce člověka působil. Počátek činí stříbrným klíčem rodičů: modlitbami matky a napomínáním otce. Potom zkouší klíč církevní: k tomu náleží jeho kazatelé a ostatní pořádky a služebnosti, jimiž závora srdce nejednou bývá odstrčena; nestačí-li tyto, užije železného klíče utrpení a bídy, kterýž někdy má dobrý výsledek, když ony první ničeho nepořídily. A konečně má klíč zlatý, jenž jest nejpřednější a všecky převyšuje; totiž předivné působení jeho milostivého Ducha, jímž dobývá si přístupu k srdcím, která se zdála býti na věky uzavřena.

Další informace