Pět různých odpovědí na tutéž otázku

Pěti lidem byla předložena otázka:

„Kterých tří věcí si žádáš?“

Student odpověděl: „Knih, zdraví a klidu.“

Lakomec pravil: „Peněz, ještě peněz a opět peněz.“

Ustaraný chuďas odtušil: „Chleba, chleba, chleba.“

Opilec odvětil: „Piva, vína, kořalky.“

Rozmařilý světák: „Bohatství, cti a zábavy.“

Nábožný chudý muž: „Předně, abych byl v Kristu nalezen; pak, abych byl Kristu podoben a konečně, abych byl po smrti u Krista.“

Další informace