Pochybnost a důvěra

Někteří lidé se domnívají, že pochybování jest nevyhnutelnou součástí křesťanské zkušenosti, ale není to naprosto správné. Dítě může míti bohatou zkušenost o lásce svého otce a přece nemuselo ani poznati pochybnosti o ní. Všecky zkušenosti křesťanovy nejsou zkušenosti křesťanské. Nacházejí-li se mnozí křesťané v pochybnostech, není to ještě důvodem, abych já také byl, spíše jest to důvodem, abych se toho vystříhal. Neměj nedůvěry k Pánu, pokud nemáš k tomu příčiny, a nebudeš ji míti v životě nikdy.

Další informace