Zahanben

Madame de Mailly, první milenka Ludvíka XV., krále francouzského, stala se později pobožnou a pokornou ženou. Když se jednou po zahájení služeb Božích ubírala v kostele k svému sedadlu, ustupovali lidé z cesty a tím způsobeno bylo trochu hřmotu. I zvolal jistý muž v nevoli: „To je hřmotu pro takovou …. dámu!“ Madame de Mailly obrátila se k němu a pravila: „Ó, pane, když mne znáte, modlete se za mne!“

Další informace