Celkem dobrý křesťan

Jistý muž měl v obyčeji říkati, že ačkoliv není takovým, jakým by býti měl, přece je celkem dobrým křesťanem, jako mnozí jiní. Ten radil jinému muži, živému křesťanu, aby obehnal svou zahradu plotem. Za několik dní potkal jej a tázal se ho, zda-li udělal dobrý plot.

„No“, zněla odpověď, „plot není ta-kový, jaký by měl býti, na některých místech není příliš pevný a tu a tam jsou díry – ale celkem je to dobrý plot, jako mnoho jiných.“

Tu pravil muž ten s velikou nevolí:

„Cože? Jak? Takový plot nestojí za nic a není k žádnému užitku!“

„Máte zcela pravdu,“ odvětil druhý, „a člověk, jenž jest celkem dobrý křesťan, jako mnoho jiných, také není k velkému užitku.“

Další informace