Nač hledí člověk a nač Pán Ježíš?

Jistý chudý učeň udělal chrámové okno docela jen ze střepů skla, které mistr jeho byl zavrhl a odhodil. Ale když bylo okno hotovo, každý se mu obdivoval. Mistrovo chlubné dílo bylo zavrženo a okno udělané neznámým umělcem ze zavrženého materiálu čestně umístěno bylo na chrámu.

- Tak Pán Ježíš béře padlé a hříšné duše lidské a sestavuje z nich krásný chrám Ducha Svatého. Jeho sláva a láska svítí skrze ně jako slunce skrze barevná okna a ony tak září nebeskou krásou.

Další informace