Co má být opravdu vidět!

Vypravuje se, že když slavný malíř Leonardo da Vinci dokončil svůj znamenitý obraz, naznačující poslední večeři Pána Ježíše s učedlníky, jejž posud lze v Miláně spatřiti, uvedl jednoho ze svých přátel do pracovny, aby se naň podíval a podal malíři úsudek.

„Překrásné!“ zvolal přítel,

„ten kalich vyniká, jako by byl z čistého vyleštěného stříbra.“

Načež malíř vzal klidně štětec a přetřel kalich se slovy:

„Chtěl jsem, aby nejprve postava Kristova upoutala oko každého pozorovatele, a cokoliv odvádí pozornost od něho, musí býti smazáno!“

- Tak v každém kázání má státi Kristus v potředí, aby přede vším ostatním pozornost upoutal. Bohužel bývá slyšeti kázání, kde všecko jiné je viděti dřív než Krista.

Další informace