Viděl kázání

K jistému misionáři v Číně přišel jednou pohan a pravil: „Neslyšel jsem sice ještě kázání tvého, ale viděl jsem je. Známť člověka, jenž byl postrachem celého okolí svého. V jednání svém s lidmi podobal se divoké šelmě. Však nyní přijal náboženství tvého Ježíše a stal se zcela jiným člově­kem. Jest pokojný a laskavý: své staré zlé obcování složil úplně se sebe, a získal si všeobecnou lásku a vážnost. Učení tvé jest dobré.“

Další informace