Věděl, co to je: děkovat!

Přivedli ho na popraviště, ale tam se stalo rozhodnutí, aby s upálením se posečkalo, až by se vyhojil, tak aby se aspoň rovně na nohy postaviti mohl.

Zda-li asi za to děkoval Bohu? Ba ovšem, neboť po ně­kolika dnech zemřela tehdejší královna anglická, „krvavá“ Marie; a dříve ještě než se zlámaná noha zahojila, nastou­pila nová vláda a všichni pro víru pronásledovaní byli z vězení propuštěni. Takť tedy neděkoval nadarmo za zlá­manou nohu.

Další informace