Zralý Boží muž

V Bibli čteme o zralých Božích mužích, jako byli např. apoštol Pavel, Timoteus, Štěpán a mnozí další. Dobře se čte o tom, jaké veliké divy činili a k čemu všemu je Pán Bůh použil. Už méně viditelné je, kolik modliteb, času, potu, dřiny, odříkání, tréninku a pokory museli vynaložit, aby byli tím, čím byli. Nezpochybňuji Boží vedení, ale člověk musí přiložit také svůj díl.

Závěr

Milí čtenáři,

cyklus „Zralý Boží muž“ tímto dílem končí. Po dobu dvou let jste na tomto místě mohli pravidelně (s výjimkou prázdninových měsíců) číst jednotlivé vlastnosti zralého Božího muže. Byly to tyto:

Číst dál: Závěr

Zbožný

"Neboť biskup má být bezúhonný jako správce Božího domu. Nemá být nadutý, zlostný, pijan, rváč, ziskuchtivý. Má být pohostinný, dobrý, rozvážný, spravedlivý, zbožný..."  Tit. 1,7-8

Číst dál: Zbožný

Spravedlivý

"Neboť biskup má být bezúhonný jako správce Božího domu. Nemá být nadutý, zlostný, pijan, rváč, ziskuchtivý. Má být pohostinný, dobrý, rozvážný, spravedlivý..."  Tit. 1,7-8

Označení „spravedlivý“ (dikaios) se v Bibli vyskytuje docela často. Překládá se ale různým způsobem a v několika významech:

Číst dál: Spravedlivý

Mít dobrou pověst

"Musí mít také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv a ďáblových nástrah." 1. Tim. 3,7

Dnešní zamyšlení může být mnohým povědomé. A to proto, že velmi úzce souvisí s úplně prvním tématem, které jsme v našem cyklu představili. Bylo to téma „Bezúhonný“. „Mít dobrou pověst“ a „být bezúhonný“ jsou velmi blízká synonyma.

Žalm  119:1 "Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův zákon."

Číst dál: Mít dobrou pověst

Dobrý

"Neboť biskup má být bezúhonný jako správce Božího domu. Nemá být nadutý, zlostný, pijan, rváč, ziskuchtivý. Má být pohostinný, dobrý..."  Tit. 1,7-8

„Byl to dobrý člověk.“ Tuto větu můžeme často slýchat na pohřbu, když řečníci hovoří o zesnulém. Což o to, o mrtvých jen dobře, ale použili bychom tuto charakteristiku také za života?

Číst dál: Dobrý

Další informace