Tajemství Bible

Tajemství Bible - část I

1. Velikým tajemstvím je už sám vznik Bible 

Bible je vlastně celá knihovna. Má 66 knih. Tyto knihy psalo asi 40 autorů různého vzdělání, na různých místech, ve třech jazycích a v časovém rozpětí asi 1500 let. Většina autorů patřila k izraelskému národů a žila v Izraeli. Trvalo to 1500 let, než byly napsány všechny biblické knihy. Když tyto knihy přečteme, zjistíme něco úžasného - všechny biblické knihy mají jednotné poselství: „Člověk je nositelem infekce zla, která se projevuje svévolí, sobectvím a neposlušností vůči Bohu. Bůh však člověka miluje a připravil mu záchranu.

Číst dál: Tajemství Bible - část I

Tajemství Bible - část II

8. Bible nám zjevuje v čem je moudrost.

Mnozí lidé si myslí, že moudrost je v množství vědomostí. Jiní myslí, že moudrý je ten, kdo je chytrý, bystrý a vynalézavý. Prakticky život však ukazuje, že lidé chytří, bystří a mající mnoho vědomostí, dělají často velmi nemoudrá rozhodnutí. Bible nám zjevuje tajemství moudrosti. Moudrý je ten, kdo umí poznávat, co je dobré a co zlé, a rozhoduje se pro to, co je dobré. Odlišit dobro od zla nás učí Boží slovo. V Bibli čteme: „Počátek moudrosti je bát se Hospodina; velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí.“ Ž.111,10. Bát se Pána Boha znamená bát se ho zarmoutit zlou myšlenkou, zlým slovem nebo zlým činem. „Hlupák soptí, co mu dech stačí, ale moudrý se vždycky ovládne.“ Př.29,11.

Číst dál: Tajemství Bible - část II

Další informace