Po stopách Lukášova evangelia

Připravili jsme pro vás novou rubriku na pokračování. Jedná se o výklady nebo postřehy k vybraným tématickým celkům z evangelia Lukáše. Toto evangelium není vybráno náhodou, ale proto, že se také probírá na biblických hodinách. Zpracovaný materiál a bohaté diskuse na určené téma tedy poslouží i čtenářům Nedělních listů. Připravte si tedy své Bible a zamýšlejte se s námi!

Ježíš a lotři

Lk 23:32-33; 23:39-43

Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: „To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“

Číst dál: Ježíš a lotři

Anna a Simeon

Lk 2, 21-40

V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předpisoval Zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha:

Číst dál: Anna a Simeon

Rozmetání chrámu

Když někteří mluvili o chrámu, jak je vyzdoben krásnými kameny a pamětními dary, řekl: “Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno.” (Lk 21,5-6)

Věřím, že tento verš má několik teologických výkladů. Vzhledem k tomu, že text dále pokračuje tím, co všechno nás potká, než bude konec, dá se očekávat, že i výklad této věty směřuje ke konci světa. Mě však napadá jiná věc při čtení tohoto textu.

Číst dál: Rozmetání chrámu

Chudá vdova

Lukáš 21, 2-4

Chrámový okrsek byl rozdělen na několik částí - nádvoří pohanů, nádvoří žen, samotný chrámový okrsek, ... V nádvoří žen bylo třináct dřevěných pokladnic, každá měla svůj účel a v každé se vybíralo na jinou konkrétní věc. Každou pokladnici obsluhoval jeden kněz.

Číst dál: Chudá vdova

Podobenství o zlých vinařích

Lk 20, 9-16

„Jeden člověk vysadil vinici, pronajal ji vinařům a odcestoval. V stanovený čas poslal k vinařům služebníka, aby mu odevzdali podíl z výnosu vinice. Ale vinaři ho zbili a poslali zpět s prázdnou. Poslal k nim ještě jiného služebníka; oni i toho zbili, zneuctili a poslali zpět s prázdnou. Poslal ještě třetího; i toho zbili do krve a vyhnali. Tu řekl pán vinice: ‚Co mám dělat? Pošlu svého milovaného syna, na něho snad budou mít ohled.‘ Když ho však vinaři spatřili, domlouvali se mezi sebou: ‚To je dědic. Zabijme ho, a dědictví bude naše.‘ A vyvlekli ho ven z vinice a zabili. Co tedy s nimi udělá pán vinice? Přijde, zahubí ty vinaře a vinici dá jiným.“ Když to uslyšeli, řekli: „To přece ne!“

Číst dál: Podobenství o zlých vinařích

Další informace