Otázky o Bohu

Mnozí jistě znáte Jméno – Werner Gitt – je to inženýr Vysokého učení technického, autor celé řady vědeckých publikací, ale pro nás je důležité, že je autorem i několika knih s křesťanskou tématikou. Nás zaujala jedna z nich – OTÁZKY kladené vždy a znovu.  Většina těch, kteří se začínají zabývat křesťanskou vírou, narazí na množství jednotlivých otázek, které se u téměř každého hledajícího opakují s nápadnou četností. Chceme se jim v našem seriálu věnovat a po trošce vám je předkládat a hlavně na ně odpovídat. Na pomoc jsme si vzali právě zmíněnou knihu Wernera Gitta. Nepůjde o komplex vynalézavých teologických otázek a odpovědí, ale o základní otázky hledajících lidí a o praktické odpovědi, které by mohly pomoct i vám při rozhovorech právě s těmito lidmi. V našich myšlenkách se můžeme dostat do různorodé pravdy či nepravdy. Rozhodujícím měřítkem pro nás je ale Bohem autorizované Slovo, které máme ve formě Bible. Zodpovězení zmiňovaných otázek je zásadním způsobem závislé na tomto měřítku a má zprostředkovat to nezákladnější, co je při styku člověka s Biblí potřebné.

Milí čtenáři, na počátku série „Otázek“ jsem uvedla, že se budu přidržovat knihy – „OTÁZKY kladené vždy a znovu“ od Wernera Gitta. V průběhu příprav, jsem však narazila i na jiné zdroje, které mně zaujaly, takže teď čerpám právě z nich. Těm, kteří si všimli, že se nedržím striktně uvedené knihy (jak jsem v úvodě slibovala) se omlouvám a zároveň věřím, že vám to nevadí, ale že to pro vás bude určitým obohacením. Děkuji za pochopení a přeji vám všem hodně vnímavosti i pohody při čtení NL.

Otázky o Bohu, 46

Co říká Bible o církevní disciplíně, případně o vyloučení z církve?

Disciplína v církvi je vyžadující a přikázána samotným Bohem. Vyloučení z církve (exkomunikace) je formální vyloučení jednotlivce z církve a oddělení se od tohoto člena. Matouš nám v kapitole 18:15-17 říká, že církev má právo to udělat a také, jak se to dělá. Učí nás, že k problémové osobě může zajít kdokoliv z členů církve, napomenout ji a požádat o změnu chování. Pokud zmíněný člen nebude činit pokání, pak by za ním měli zajít dva nebo tři členové (vhodný by byl alespoň jeden starší sboru) a ověřit důvod odepření pokání.

Číst dál: Otázky o Bohu, 46

Otázky o Bohu, 45

Proč je tak moc křesťanských denominací?

Zamýšlet se nad denominacemi právě v lednu je myslím nanejvýše vhodné. Přinejmenším proto, že v lednu se koná myslím bohulibá mezidenominační akce nazývaná Alianční týden modliteb. Alianční týden modliteb byl poprvé realizován roku 1961 a v dnešní době je už celosvětově rozšířenou akcí evangelických a evangelikálních církví, zaměřenou na společné modlitby napříč různými denominacemi. Alianční týden modliteb v současnosti zaštiťuje zejména Evropská evangelikální aliance (EEA) a společné tematické podklady pro organizaci a zaměření celého týdne připravují vždy konkrétní národní aliance.

Číst dál: Otázky o Bohu, 45

Otázky o Bohu, 44

Je slavení Vánoc Božím příkazem, nebo tradicí vymyšlenou lidmi?

Období Vánoc bylo kdysi pro pohany především oslavou zimního slunovratu, který byl spojen s mnoha zvyky a tradicemi. Křesťanská církev se nejdříve pokoušela původní pohanské oslavy zrušit, ale protože byly mezi lidmi dlouhodobě a tím pádem i hluboce zakořeněné, nedařilo se jí to. Křesťanští představitelé se tedy rozhodli oblíbené období slunovratu využít pro oslavy narození Ježíše Krista a vánoční svátky soustředili právě do období oslav slunovratu. Vánoce byly křesťanskou církví uznány jako církevní svátky ve čtvrtém století našeho letopočtu a postupně se staly důležitou součástí kultury všech křesťanských národů. Přibližně od 16. století se slaví v takové podobě, jak je známe v současnosti, ale jak sami víme, pohanské prvky v nich stále zůstaly.

Číst dál: Otázky o Bohu, 44

Otázky o Bohu, 43

Jaká je historie křesťanství?  (2.část)

Reformace
Během let se několik jednotlivců snažilo upozornit na nesprávnost teologických, politických a lidských práv Římské říše. Všichni však byli nějakým způsobem umlčeni. Ale v 1517 se německý mnich jménem Martin Luther postavil proti církevním praktikám a jejich hodnostářům. Sepsal 95 tezí, které obsahují Lutherovu kritiku toho, co považoval za zneužívání náboženství a 31. října 1517 je pověsil ve Wittenbergu na vrata místního kostela. Toto datum se dodnes považuje za začátek reformace a každoročně připomíná jako Den reformace.

Číst dál: Otázky o Bohu, 43

Otázky o Bohu, 42

Jaká je historie křesťanství? (1.  část)

Historie křesťanství je vlastně i historií západní civilizace. Křesťanství mělo vliv na společnost jako celek - na umění, literaturu, politiku, soudnictví, rodinný život i hudbu. Dalo by se říct, že i způsob myšlení byl podbarvený křesťanským vlivem trvajícím téměř dvě tisíciletí. Proto je dobré znát křesťanskou historii.

Číst dál: Otázky o Bohu, 42

Další informace