Historie novodobého státu Izrael

Přiblížení státu Izrael zprostředkováné Markem Schulhauserem.

Historie novodobého státu Izrael - 1. část

Založení státu

V prosinci r. 1917 skončilo dlouhé období vlády osmanských Turků, když na území kolem řeky Jordánu vstoupila britská armáda. Nutno podotknout, že ačkoli byli Izraelité po celá staletí roztroušeni po celém světě, vždy zůstala určitá komunita na území zaslíbené země. A i když v některých dobách šlo jen o pár tisíc obyvatel, převážně zemědělských vesnic, můžeme říct, že Izraelci přečkali všechny okupanty až do dnešní doby. Ve 20. Století se události začínají zahušťovat, a tak se můžeme pustit do podrobnějšího popisu novodobých dějin.

Číst dál: Historie novodobého státu Izrael - 1. část

Historie novodobého státu Izrael - 2. část

První krůčky

Na konci 40. let minulého století začal fungovat novodobý stát Izrael a děly se věci. Když vezmeme na vědomí, že se do Izraele přestěhovali lidé z různých zemí, z různých kultur, mluvící různými jazyky, můžeme jenom žasnout nad tím, jak se mohli vůbec sjednotit, domluvit, shodnout na řízení státu, fungování důležitých institucí apod. Bez Božího slova by to nedokázali. Ono bylo základním pramenem informací o zaslíbené zemi. Díky němu objevovali dávno ztracené podzemní vody, odkrývali a rozpoznávali ruiny bývalých staveb, učili se znovu hospodařit.

Číst dál: Historie novodobého státu Izrael - 2. část

Historie novodobého státu Izrael - 3. část

Život a boj

Minule jsme se podívali na to, jak fungují KIBUCY a MOŠAVY a dozvěděli jsme se, že jejich hlavní činností bylo vybudovat efektivní zemědělství pro maximální potravinovou soběstačnost státu. Ovšem nejen v rolnictví chce být Izrael nezávislý. Důraz se klade na budování „vlastních mozků“, proto se velice dbá na vzdělání. Obory jako lékařství nebo technika jsou izraelskou doménou. Bylo založeno 7 univerzit technického typu. Mezi hlavní oblasti zájmu vědy patří zemědělské stroje a zařízení, zavlažovací systémy a zbrojní průmysl. Vše je důmyslně propojeno a je jen málo oborů, kde by Izrael neměl světově uznávaného odborníka. Jako že úspěchy v zemědělství vzbuzují údiv a uznání, to že se v Izraeli nachází jedna z nejproslulejších brusíren diamantů, nikoho nepřekvapuje.

Číst dál: Historie novodobého státu Izrael - 3. část

Historie novodobého státu Izrael - 4. část

Palestinci vstupují na scénu

Dnes bychom si měli objasnit, kde se vlastně vzali Palestinci a jak vůbec vznikl ten velký problém jménem PALESTINA.

Pokud se vám při pátrání po původu tohoto názvu vybaví biblický národ Pelištejský, uvažujete správně. Než se Pelištejci dostali ve 13. století př.n.l. do oblasti zaslíbené země, byla jejich pravlastí Kréta. V 8 stol. př.n.l. však začal jejich význam slábnout a brzy se zcela vytratili z povědomí. Palestina se totiž v období obsazování izraelskými kmeny dávno nazývala zemí Kananejskou.

Číst dál: Historie novodobého státu Izrael - 4. část

Další informace