7. Nepokradeš v moderním pojetí

Čas prázdnin a dovolených nám zamíchal s přikázáními. Mírně jsme tedy přeskočili a přinášíme vám zamyšlení nad přikázáním Nepokradeš. O přeskočená témata ochuzeni nebudete, najdete je v některém z dalších čísel.

3. Mojžíšova 19,11 - Nebudete krást ani obelhávat a podvádět svého bližního.

Opomeneme-li zprávy o různých podvodech, krádežích vlivných a začneme se zabývat obyčejnými lidmi, musíme dojít k názoru, že „nepokradeš v moderním pojetí“ je zřejmě pojímáno jinak, než zamýšlel Hospodin.

Věřící člověk by jistě nevzal videokazetu, CD v obchodě, nevzal by kabelku v butiku. Ano, takto by se věřící nepošpinil. Ale jak to už je se stažením filmu, programu, hudby? Je vážně na místě, když věřící řekne, ale je to na internetu, tak je to zdarma, nebo odůvodnění, že já jako chudý student na tak drahý software nemám?

Velmi mne zaráží u mnohých věřících, když řeknou, že Microsoft má hodně peněz a tudíž, když si stáhnu Windows, tak ho to neohrozí. Vážně takto chceme argumentovat před Kristem? Kristus řekl, že když porušíme jedno z těchto přikázání, celý zákon jsme porušili. Naším úkolem je přeci býti solí světa. Ale jak toto můžeme plnit, když naše pokoje jsou plné nelegálních kopií? Jak můžeme ukazovat svou jinakost světu, když krademe jako svět? Máme být přeci světlem, a tudíž máme mít vše v pořádku.

Celý problém totiž není v tom, jestli na danou věc máme nebo ne. Celá věc spočívá v tom, že nevěříme Kristu. Nevěříme, že on je mocen nás zabezpečit a dát nám plnost života. Vždyť Kristus uvádí, že se nemáme starat o to, co budeme jíst, nebo co si budeme oblékat. Naše nedůvěra v něho nás dohání k tomu, že si snažíme vše obstarat o své síle. Začínáme hned reptat, že vše je drahé a na internetu tyto věci vidíme zdarma ke stažení. Ale přitom by stačilo trochu nebýt líný a hledat alternativní řešení. Na internetu je mnoho software, který je zdarma a mnohdy je na vyšší úrovni, než je komerční. Jenom to chce více hledat a více se učit.

Může nastat otázka, jak poznám, jestli je něco zdarma ke stažení a je to legální od toho, co je zdarma ke stažení a legální to není? Obvykle doporučuji tento klíč, pokud není uvedeno v licenci, že se jedná o freeware, jedná se o placený software. Takže pokud jsem jej nezaplatil, tak nemám právo jej používat. Jednoduše, co jsem si nezaplatil, není pro mne.

Mezi věřícími rovněž panuje názor, že křesťanské hudební skupiny nemají nárok na honorář, že přeci slouží Pánu. Tento názor je zcestný, protože Kristus říká, že hoden je dělník své mzdy. Lidé hudebních skupin slouží Kristu darem, který dostali, zpěvem, tím, že si nakoupili nástroje, že do toho dali svůj čas. A mají tedy právo na mzdu.

Neupírejme tedy nikomu mzdu, na kterou má nárok a je jedno, jestli se jedná o Microsoft, či hudební skupinu ze sboru. My máme vždy na výběr, koupíme to, na co máme a pokud na to nemáme, tak hold hledáme alternativní řešení ve shodě s vírou. Nedívejme se na okolí, že vlivní lidé kradou. Starejme se především o naše srdce, protože jsme to my, kteří jsme odleskem Krista a jsme také zrcadlem národa. Nejprve ukliďme před naším domem a pak jděme na politiky. Vidíme u druhých, že nechodí do kostela a sami zapomínáme, že my sice chodíme, ale pokoje máme shodné jako ti, co nechodí. Chodit je dobré, avšak dbát na Kristův zákon je lepší.

Hledejte především jeho Království a ostatní vám bude přidáno.

Další informace