Jeroným Pražský

Tento rodák z Nového Města pražského a následník Jana Husa na kostnické hranici se narodil asi v letech 1378-1380. Jeroným byl laik, zřejmě pocházel z nepříliš bohaté rodiny, jeho extrovertní a provokativní vystupování způsobilo nejedno pozdvižení a přinášelo mu problémy.

Od roku 1396 či 1396 studoval na pražské artistické fakultě, znal se s Husem, jehož byl žákem. Bakalářské zkoušky složil r. 1398 velice úspěšně a poté se odebral studovat do Oxfordu. V tomto významném universitním středisku učil svého času reformátor Jan Viklef, Jeroným opisoval jeho díla a přinesl je do Prahy. V Oxfordu pobyl skoro 2 roky, po nějaké době strávené v Praze se odebral na další studia do Paříže, kde získal titul mistra svobodných umění. Z Paříže musel uprchnout, neboť mu hrozilo stíhání za jeho názory. Pobýval v Kolíně nad Rýnem, poté se přesunul do Heidelbergu, který musel také rychle opustit. Od roku 1407 působil opět v Praze, kde vyučoval na universitě a byl členem skupiny reformistů kolem Jana Husa. Měl podíl na vydání Dekretu kutnohorského, který změnil poměry na pražském učení ve prospěch Čechů.

Jeroným hodně cestoval, vypravil se dokonce do Litvy a na Rus, kde se setkal s pravoslavným křesťanstvím a snad podnikl také cestu do Palestiny. Byl velice vzdělaným mužem a zdatným diskutérem, mohl se honosit mistrovským titulem z několika evropských universit.

V době Husova pobytu a procesu v Kostnici se jej přítel Jeroným vydal na břeh Bodamského jezera hájit, ale jeho snaha nebyla úspěšná a navíc se koncilní představitelé začali zajímat také o něj. Jeroným se pokusil uprchnout do vlasti, ale na cestě byl zadržen a posléze uvězněn v kostnickém žaláři. Při následném procesu své názory odvolal, ale to mu nepřineslo svobodu, pouze zmírnění žaláře. Po nějaké době tento český středověký vzdělanec své odvolání přehodnotil a vzal je zpět. 30. května 1416 byl upálen na stejném místě jako Jan Hus.

Další informace