Tomáš Štítný ze Štítného

Tomáš Štítný je tím, kdo začal psát odbornou literaturu českým jazykem a jako autor teologických děl byl průkopníkem zavádění češtiny do teologické literatury. Narodil se kolem roku 1333, pocházel z jihočeské tvrze Štítné. Studoval na tehdy nové pražské univerzitě, ale nesnažil se získat žádnou akademickou hodnost. Po studiích se vrátil domů, ale jezdil i do Prahy, a do hlavního města se roku 1381 přestěhoval.

Byl zaujat působením reformátorů – Konráda Waldhausera, Milíče z Kroměříže i Jana Husa. Jejich kázáními byl inspirován k vlastní literární aktivitě. Ještě v době, kdy hospodařil na rodné tvrzi, se věnoval výchově členů své domácnosti i sousedů v duchu reformních myšlenek. Protože mu jako laikovi nebylo možno kázat, předával myšlenky reformního hnutí prostřednictvím svých spisů psaných v běžným lidem srozumitelném jazyce. Je autorem děl jako např. Řeči besední, jež jsou jakýmsi katechismem pro dospívající mládež, Řeči nedělní a sváteční, které představují výklad biblických textů, zpracoval také např. Zjevení sv. Brigity, švédské světice, jež obsahuje Štítnému blízké mravoučné myšlenky.

Tomáš Štítný zemřel v Praze před rokem 1409.

Další informace