Pavel z Kravař

Tento propagátor husitských myšlenek se narodil někdy kolem roku 1391 asi v Kravařích u Opavy. Studoval lékařství v Montpellier a filosofii v Paříži. Roku 1416 začal vyučovat na pražské univerzitě. V roce 1421 odešel do Polska a stal se tam lékařem krále Vladislava Jagellonského. I po odchodu od dvora zůstal několik let na polském území.

Snažil se přispět k usmíření mezi Polskem a Řádem německých rytířů. Ačkoli se na čas vrátil do Prahy, opět se vydal na cesty, tentokrát do Skotska, kde snad měl za úkol obnovit styky husitů s bývalým působištěm reformátora Jana Viklefa. Avšak tato cesta jej dovedla na kacířskou hranici. Byl upálen v univerzitním městě St. Andrews, jež bylo tehdy církevním centrem Skotska, 23. července 1433. Památku na tohoto husitského myslitele, jenž našel smrt v daleké cizině, je ve městě St. Andrews možno najít dodnes; místo, na němž byl upálen, je označeno křížem v dlažbě.

Snad právě mistr Pavel z Kravař je autorem spisu nazvaného Anatomia Antichristi, díla výrazně protipapežského a protiřímského. Na jeho autorství poukazují dobré lékařské znalosti, jimiž autor disponuje.

Další informace