Pavel Skála ze Zkoře

Narodil se v Praze v rodině měšťana zřejmě v roce 1583. Vzdělání nabyl na universitách v Praze a ve Wittenbergu a zkušenosti nabýval také cestami po Evropě. Po návratu do vlasti se přiženil do Žatce, kde se stal i jedním z konšelů.

V roce 1618 se vrátil do Prahy a dal se do služeb vzbouřených stavů. Po potlačení stavovské vzpoury raději odešel ze země, působil ve službách bývalého „Zimního krále“ Fridricha Falckého a nakonec se roku 1623 usadil v saském Freibergu. Tehdy se k němu připojili manželka a děti. Nesnáze života v novém prostředí za hranicemi českého království pomohl rodině Pavla Skály ze Zhoře překonat majetek jeho ženy. Pavel Skála zemřel zřejmě roku 1640 ve Freibergu.

Pavel Skála je autorem spisu Historie církevní, sespsaného v emigraci. Desetisvazkové dílo (pro svou rozsáhlost nikdy kompletně nevydáno) sledovalo církevní dějiny od jejich počátku až
do autorovy doby. Hlavní pozornost je zaměřena na dobu reformační. Jako protestant viděl v dějinách církve boj církve pravé s církví římskou. Důležité jsou z historického hlediska jeho  informace o stavovském povstání a následujících událostech, jež se odehrávaly v jeho době.

Další informace