Matěj Dvorský z Hájku

Matěj (Matyáš) Dvorský z Hájku se narodil v roce 1520 ve Dvoře Králové nad Labem. Tento novoutrakvistický theolog se věnoval církevní i akademické dráze. Byl profesorem a také dlouholetým rektorem pražské university (s přestávkami zastával tento úřad v letech 1559-1582). Významně se podílel na vypracování České konfese, která byla společným vyznáním českých nekatolíků (s výjimkou staroutrakvistů), předloženým císaři Maxmiliánovi II. roku 1575. V roce 1554 povýšil císař Ferdinand I. Matěje Dvorského do vladyckého stavu.

Matěj Dvorský z Hájku zemřel 23. března 1583 na nákazu morem. Pohřben byl v kapli Božího Těla na dnešním Karlově náměstí, která byla společně s Betlémskou kaplí místem posledního odpočinku pro profesory university.

Další informace