Konrád Waldhauser

Konrád Waldhauser byl jedním z předchůdců Husových, jedním z předchůdců reformace v českých zemích. Narodil se asi v roce 1325, pocházel z Horních Rakous. Byl augustiniánským mnichem a potulným kazatelem. Před příchodem do Prahy působil na dvoře rakouských vévodů.

 

Do Prahy, kam přišel roku 1363, jej pozval císař Karel IV. Waldhauser kázal v kostele sv. Havla a v Týnském chrámě na Staroměstském náměstí, císař mu udělil do správy i kostel v Litoměřicích. Konrád Waldhauser kázal německy, a tak promlouval především ke středním vrstvám obyvatelstva, které německy mluvily, nechtěl se odchýlit od církevní nauky, usiloval o mravní proměnu společnosti, konání dobrých skutků, ohled na chudé. Pod vlivem jeho kázání se měšťanky oblékaly skromněji, lichváři vraceli nedovolené úroky, někteří z jeho mnoha posluchačů činili pokání. Jeho kázání nacházela ohlas i za hranicemi českého království.

Waldhauser kritizoval i mravní selhání kleriků, svatokupectví (tj. např. obchodování s duchovními hodnotami), jeho kritika mířila také na žebravé mnichy. Se svými odpůrci vedl spory, byl dokonce obžalován a vyšetřovala jej papežská kurie, nikdy však nebyl odsouzen. Zemřel 8. prosince 1369 v Praze.

Další informace