Václav Budovec z Budova

Václav Budovec z Budova se narodil v srpnu 1551 do bratrské rodiny.  V mládí studoval na universitách v několika západoevropských zemích, vzdělával se mj. na universitě ve Wittenbergu. Později působil ve službách císařského vyslance v Cařihradu, doma pak zastával pozici rady apelačního soudu i císařského rady. Z jeho působení v muslimském prostředí vzešel spis Antialkoran, v němž se stavěl proti islámu a usiloval o sjednocení křesťanů v boji proti němu. Sepsal také několik dalších literárních děl. Roku 1607 byl vyznamenán povýšením do panského stavu. Jako přední představitel Jednoty bratrské i celé české nekatolické strany měl značný podíl na vydání náboženskou svobodu i nekatolíkům zaručujícího Rudolfova majestátu, který byl vyhotoven roku 1609.

Václav Budovec z Budova byl angažován ve stavovském povstání proti císaři, v povstaleckých strukturách zastával významná místa. Po bitvě na Bílé hoře se stal jedním z těch, kteří byli za svůj vzdor proti Habsburkům tvrdě potrestáni. Sice odvezl svoji rodinu do bezpečí za hranice země, ale on sám se vrátil zpět. Jeho život byl ukončen mečem katovým 21. června 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Jeho hlava byla pak, spolu s hlavami několika dalších odsouzenců, po dalších 10 let vystavena jako odstrašující příklad na Staroměstské mostecké věži.

Další informace