Jakoubek se Stříbra

Jakoubek se narodil asi kolem roku 1375, možná dříve, nedaleko Stříbra. Patrně navštěvoval farní školu ve Stříbře, později studoval na artistické fakultě pražské univerzity. Bakalářem se stal roku 1393 a o čtyři roky později složil zkoušku magisterskou. Poté na fakultě dále působil a stal se také studentem teologie a později obdržel bakalářskou hodnost v tomto oboru.

V církevním prostředí působil v kostele sv. Štěpána na Rybníčku na pražském Novém Městě. Jeho kazatelská praxe je spojena s kostelem sv. Michala, kázal příležitostně i v jiných pražských chrámech. Zřejmě po odjezdu Jan Husa do Kostnice začal působit v Betlémské kapli.

Hus a Jakoubek byli spolužáky a přáteli, významným Jakoubkovým počinem bylo prosazování přijímaní z kalicha, s nímž vystoupil až po Husově odjezdu ze země. Přijímání podobojí bylo později schváleno univerzitou, což bylo rozhodnutí protikladné k názoru kostnického sněmu.

Jakoubek ze Stříbra byl umírněnějším představitelem husitského hnutí, neztotožňoval se s radikály, ale snažil se nacházet kompromisy. Měl svůj podíl na vypracování čtyř pražských artikulů. Zemřel v srpnu 1429.

Další informace