Adam Zalužanský ze Zalužan

Adam Zalužanský se narodil zhruba v roce 1555 v Mnichově Hradišti do měšťanského prostředí utrakvistického vyznání. Studoval na pražské universitě i v zahraničí, mj. ve Wittenbergu. Stal se doktorem medicíny a začal vyučovat na pražském vysokém učení. Protože však universita neměla tehdy lékařskou fakultu, musel se Adam Zalužanský zabývat obory humanitními. Svému lékařskému zájmu se tedy věnoval alespoň jako autor odborných knih. Bádal též v oblasti botaniky.

Stal se rektorem university, ale nedlouho poté byl z akademické obce vypovězen, neboť se oženil, což tehdy nebylo universitním učitelům dovoleno. Tím mu bylo umožněno plně se věnovat medicíně, působil jako lékař. Usiloval také o změny v lékařském vzdělávání. Po vydání Rudolfova majestátu (1609), jenž upravoval i poměry na universitě, se Adam Zalužanský podílel na její reformě. V této nové situaci rovněž veřejně podporoval jednotu evangelických konfesních útvarů, tedy tzv. novoutrakvistů a Jednoty bratrské. Zemřel roku 1613 na následky moru, jímž se nakazil při léčbě nemocných.

Další informace