Pavel Stránský

Narodil se roku 1583 ve středočeských Zápech v selské rodině. Studoval v Praze, kde se roku 1608 stal mistrem svobodných umění a tamtéž také vyučoval na škole u sv. Jiljí. Od roku 1609 byl učitelem a rektorem gymnásia v Litoměřicích. Poté zastával i funkce tamějšího městského písaře, radního a královského výběrčího daní. Byl vyslancem městské rady na setkání nekatolických stavů, ale neúčastnil se dalšího dění v protihabsburské rebelii.

V Litoměřicích zůstával i po Bílé hoře a to až do roku 1627, kdy jako nekatolík musel odejít ze země. Pobýval v Pirně, Drážďanech, Lipsku, Freibergu a nakonec se usadil v polské Toruni, kde se stal měšťanem, učitelem a správcem na gymnásiu. V Toruni se setkal s Janem Ámosem Komenským. Je zajímavé, že si kromě Komenského dopisoval i s učencem a osobním lékařem císaře Ferdinanda III. Janem Markem Marcim a vlasteneckým jezuitou Bohuslavem Balbínem.

V exilu dostal nabídku napsat dílo o své domovině, a tak vznikl latinský spis Český stát. Pavel Stránský se v něm snažil obhajovat předbělohorské poměry. Popsal např. historii, zeměpis i povahu obyvatestva své vlasti. Věnoval se i náboženským poměrům v zemi. Kromě tohoto významného literárního počinu je také autorem spisu zkráceně zvaného Okřik, sepsaného ještě před Bílou horou, kterým se zastává svého mateřského jazyka. Zemřel v Toruni roku 1657.

Další informace