Tobiáš Závorka Lipenský

Pokud někdy vaše oko při zpívání písní z kancionálu sklouzne mimo samotný text písní, možná jste si povšimnuli, že některé z nich pocházejí z kancionálu Závorkova. Vyda-vatelem tohoto zpěvníku, nesoucího název Písně chval božských, byl luthersky o-rientovaný kněz Tobiáš Závorka Lipenský.

Tobiáš Závorka přišel na svět v Lipníku nad Bečvou v roce 1553 (uvádí se rovněž datum 1533 i data 1554 či 1555). V mládí měl díky svému otci blízké vztahy s Jednotou bratrskou, což se ale později změnilo. Vyučil se krej-čovskému řemeslu a odešel na zkušenou do Slezska, kde se zřejmě dostal pod vliv lutherské reformace. Poté se vrátil na Moravu, pobýval v Dřevohosticích a ve Slav-kově u Brna. Před rokem 1578 byl zřejmě opět na území Slezska ordinován za duchovního. Jako kněz působil tři roky ve Slavkově. Byl však odtud vykázán poté, kdy se během ko-ledování dostal do konfliktu se členem Jednoty bratrské. Přesunul se na Vsetínsko, později zastával duchovenský úřad v Olší, severozápadně od Brna. Jeho dalším působištěm byla mezi léty 1592 a 1597 Bystřice pod Hostýnem. Poté působil jako farář a děkan v Doubravníku. Jako děkan byl zodpovědný za církevní poměry na celém panství. Tobiáš Závorka zemřel roku 1612 (objevuje se i údaj 1614).

Závorka vydal Zpívání pohřební staré i nové, shromážděné a složené. Písně chval božských jsou zpěvníkem, v němž mají zastoupení lidové motivy, díla ze starých liturgických zdrojů i překlady písní zahraničních. Tento kancionál posloužil ve značné míře Jiřímu Třanovskému pro přípravu jeho Cithary sanctorum. Dalším Závorkovým počinem bylo sestavení Pravidla služebností církevních, jež vyšlo roku 1607. Jeho cílem bylo předložit řád pravé bohoslužby a sjednotit rozmanité bohoslužebné formy. Závorka se snažil zachovat staré zvyky, které se podle jeho mínění osvědčily a kritizoval ty, kdo se snažili vše staré jakožto špatné vyloučit. Pravidlo služebností církevních bylo vytištěno v tiskárně ve Velkých Němčicích u Židlochovic, jíž vedl jeden ze synů Tobiáše Závorky, Václav.

Další informace