Mikuláš Biskupec z Pelhřimova

Narodil se asi roku 1385 v Pelhřimově. Dosáhl bakalářského titulu na artistické fakultě pražské university, stal se jedním z předních protagonistů husitského hnutí. Přiklonil se na stranu radikálních husitů, kteří se snažili zbavit všeho, co podle nich nemělo oporu v Písmu a byl vybrán roku 1420 za biskupa táborského, tedy představitele samostatné církve, později své sídlo přemístil do Písku. Ale také on, po boku Jana Žižky, musel potírat některé radikální výstřelky. Se Žižkou se však posléze rozešli.

Mikuláš byl jedním z těch, kdo tvořil a obhajoval táborskou theologii, účastnil se disputací s pražskými universitními učiteli. V roce 1433 se účastnil Basilejského koncilu, na němž hájil jeden ze čtyř pražských artikulů-trestání smrtelných hříchů. Po dobytí Tábora v roce 1452 byl uvržen do vězení v Praze a poté na poděbradském hradě, kde zemřel roku 1459. Sepsal latinsky Táborskou kroniku, dílo sestávající z několika samostatných dokumentů.

Další informace