Jan Blahoslav

Tento známý theolog Jednoty bratrské se narodil 20. února 1523 v Přerově, který byl tehdy významným bratrským centrem. Původní příjmení Blažek si později změnil. Vzdělání se mu dostalo na bratrských školách v Přerově a Prostějově, později studoval ve slezském Goldbergu a v letech 1544-45 na univerzitě ve Wittenbergu, kde poznal Martina Luthera i Filipa Melanchthona. Vrátil se na Moravu, později působil v dalším významném bratrském městě, Mladé Boleslavi, kde spravoval archiv Jednoty. Absolvoval také krátké studijní pobyty v pruském Královci a v Basileji. Stal se jáhnem, později knězem a roku 1557 biskupem Jednoty. Jeho sídlem byly Ivančice na Moravě.

Jan Blahoslav se věnoval také např. historii či hudební vědě a jazykovědě. Měl hlavní podíl na vydání tzv. Šamotulského kancionálu (vytištěn v Šamotulách u Poznaně roku 1561) a pořídil překlad Nového zákona do češtiny roku 1564. Byl zastáncem vzdělání a ve spise Filipika proti misomusům vystupuje proti těm, kdo potřebnost vzdělání v Jednotě bratrské zpochybňovali (např. proti biskupovi Janu Augustovi). Další díla: O původu Jednoty bratrské a řádu v ní, O rozdíle Jednoty bratrské od luteryánské, Musica, Gramatika česká aj.

Jan Blahoslav zemřel v Moravském Krumlově 24. listopadu 1571.

Další informace