Jiří z Poděbrad

Jiří z Poděbrad se narodil roku 1420 do šlechtické rodiny. V mládí se zúčastnil bitvy u Lipan. V roce 1444 se stal vrchním hejtmanem východočeského spolku, tedy jakýmsi vedoucím představitelem východních Čech. Byl stoupencem kališnické církve, byl cílevědomým a ambiciózním mužem. V září 1448 se zmocnil Prahy, která byla ovládána katolíkům nakloněným Menhartem z Hradce. Díky této překvapivé akci vzrostla Jiřího důležitost pro poměry v českém království a do Prahy se z východních Čech mohl vrátit kališnický arcibiskup Jan Rokycana.

České království nemělo od roku 1439 krále, až v roce 1453 se stal králem mladičký Ladislav Pohrobek. To však již byl Jiří zemským správcem. Král se na českém území příliš nezdržoval a vláda tak spočívala především v Jiřího rukou. Jiří byl schopným politikem, za jeho správcovství se ekonomická situace v zemi vyvíjela velice příznivě.

Mladý král Ladislav zemřel v roce 1457. Jiří si dokázal získat dostatek hlasů a byl zvolen novým králem. Jako „král dvojího lidu“ usiloval o pokojné soužití kališníků a katolíků. To jej přimělo k uvěznění husitských radikálů Václava Korandy, Mikuláše z Pelhřimova a dalších, kteří nebyli smíru nakloněni.

Protože bylo české království vnímáno jako kacířské, snažil se Jiří ochránit kališnickou víru navázáním vztahů na mezinárodním poli. V jeho okolí vznikl projekt na založení mezinárodní organizace, která by dohlížela na řešení sporů pokojnou cestou, avšak tato vize se neuskutečnila.

Roku 1462 zrušil papež Pius II., se kterým se Jiří znal, kompaktáta, která se český král při své volbě zavázal dodržovat. Napětí mezi českým králem a papežskou kurií se stupňovalo, Jiří byl papežem Pavlem II. prohlášen za heretika, byl papežským rozhodnutím zbaven trůnu a poddaní byli zproštěni povinnosti poslouchat svého krále. Na domácí půdě se proti králi postavila tzv. Jednota zelenohorská. Proti Čechám byla dokonce opět vyhlášena křížová výprava, v jejímž čele stál bývalý Jiřího zeť, uherský král Matyáš Korvín. Ačkoliv se po bitvě u Vilémova oba králové rozešli s dohodou, Matyáš dohodu porušil a nechal se částí šlechty zvolit českým králem. To vyvolalo v roce 1469 novou válku. Jiří z Poděbrad zemřel 22. března 1471.

Další informace