Petr Chelčický

Ačkoliv je Petr Chelčický významnou postavou českých reformačních dějin, zůstává jeho osobnost i po staletích zahalena tajemstvím. Datum jeho narození i úmrtí lze jen přibližně odhadnout – žil zhruba v letech 1380-1460 (zemřel asi spíše před tímto rokem). Vlastně ani jeho jméno není jisté. Spíše se předpokládá, že je totožný se zemanem Petrem Záhorkou ze Záhoří, vesnice nedaleko jihočeských Chelčic.

Petr neměl universitní vzdělání, nebyl knězem. Udržoval však vztahy s představiteli reformačního hnutí, stýkal se s Janem Husem, vedl diskuse např. s Janem Rokycanou a Jakoubkem ze Stříbra. Zvláště pokud si uvědomíme, že žil v době husitských válek, vynikne jeho důraz na naprosté odmítání násilí. Tento postoj jej přiměl k rozhodu s husity, kteří se jím nedali přesvědčit. Snažil se žít zcela podle učení Nového zákona. Byl sociálně citlivý, odmítal tehdejší dělení společnosti na duchovní, feudály a poddané, neboť podle Písma si jsou všichni lidé rovni. V díle Petra Chelčického se odráží vědomí blížící se zkázy světa. Boj proti Antikristu musí lidé vést jako boj mezi dobrem a zlem ve vlastních srdcích.

Psal drobné traktáty i větší díla, např. O boji duchovním, O trojím lidu, Síť víry pravé, Postilla.

Dědicem názorů tohoto podnětného středověkého myslitele se stala Jednota bratrská, založená roku 1457, jejíž zakladatel Řehoř Krajčí byl Chelčického žákem. Jeho myšlenky však dokázaly oslovit i myslitele pozdějších staletí, např. Lva Nikolajeviče Tolstého.

Další informace