Šimonova tchyně

Jméno Šimonovy tchyně neznáme. Víme, že ležela v horečce. Nemocná žena není ani bohatá ani vlivná a zřejmě nemá ani velmi důležité zaměstnání. Proč je příběh této ženy tak důležitý, že je popsán v evangeliích?

Když učedníci vylíčili Ježíšovi její stav, přišel k ní, vzal ji za ruku a pozvedl ji. A horečka ji opustila. Uzdravení se děje skrze běžné gesto – beze slov, bez nějaké modlitby. Na důkaz rychlého a úplného uzdravení žena vstala z lůžka a obsluhovala svou rodinu i návštěvníky. Můžeme říci, že pokračovala v každodenních povinnostech.

Z určitého pohledu to není ona, kdo je v příběhu hlavní postavou. Šimonova tchyně ani nepromluví a ani se od ní nevyžaduje víra. Evangelista Marek i Lukáš upřesňují, že Ježíš přišel ze synagogy, tedy z formálního do rodinného prostředí. Raná církev se tvořila a rostla v řecko-římské domácnosti. Použila ji jako model k její organizaci. Například se křesťané vzájemně označovali jako "bratři a sestry". Jako členové rodiny společně stolovali. Na rozdíl od synagogy, ve které byly ženy obvykle odděleny od mužů a neměly ani oficiální povinnost do ní chodit, byla domácnost doménou žen.

Podobně jako v posledně publikovaných příbězích v Nedělních listech Ježíši vůbec nevadí, že jde o ženu a hned koná. Vstupuje do místnosti, kde leží na posteli. Takovýmto chováním porušil zvyky. Bez ohledu na taktnost ji chytil za ruku a pozvedl. Důkazem Jeho uzdravující moci je fakt, že byla schopna vrátit se ke svému každodennímu životu, jako by se nic nestalo. Očekávali bychom, že jeden z prvních zázraků (podle líčení Markova evangelia) bude více senzační. Ale je to relativně krátký, zdánlivě obyčejný zázrak. Ježíšovy zázraky však nejsou předváděním moci!

Tento zázrak poukazuje na význam všech zázraků: jsou to uzdravení, která působí Ježíš, aby v každém z nás obnovil schopnost sloužit. Ježíš v evangeliích často slouží jiným, ale zřídka se v nich hovoří o tom, že by posluhoval někdo Jemu. Ježíš se očividně vidí jako "model" člověka, který slouží jiným. Šimonova tchyně dělá po svém uzdravení totéž co Ježíš. Slouží potřebným. Stává se učedníkem. Je příkladem ženy, která má svou rodinu a domácnost a přes tyto důležité atributy ve svém životě se "obyčejnou prací doma" stále více přibližuje Bohu. A o to přece jde.

Ježíš se zjevuje jako ten, kdo odnímá nejrůznější těžkosti a soužení z lidského života. Naše společenství s Ježíšem nám dodává sílu. Když Ježíš vstupuje do lidských životů, věci se mění rychle a k lepšímu pro ty, kdo jsou otevření.

 

Další informace