Bat-Šeba

Jedenáctou kapitolu 2. knihy Samuelovy můžeme nazvat "temnou kapitolou" Davidova života. Mravní čistota je vzácným pokladem, kterého si musíme vážit a chránit ho jako oko v hlavě. Jeho majitele však nesmí vést k povýšenosti a pýše, neboť v případě sexuálního selhání jde o selhání jako o kterékoliv jiné. Házet kamenem smí jen ten, kdo je bez hříchu.

Když dojde na nevěru, okolí se ptá? Čí je to vina? Kdo za to může? On? Ona?

Z příběhů známých z mého okolí jsem přesvědčena, že to nikdy není černobílé. A v případě tohoto biblického oddílu můžeme poukázat na totéž. Muž požádal, žena povolila.

Bat-Šeba byla dlouhou dobu doma sama bez manžela. Oddělení jeden od druhého bylo, je a vždy bude problémem, že podlehneme pokušení. Bat-Šeba byla sama, bez velkých povinností. Nečinnost je zdrojem mnoha hříchů. A ona jako by se nudila!

Požádal ji král, a tomu se neodmlouvá! Když si to může dovolit on, proč ne ona? A stalo se! Nebyla z takového těsta jako Josef v Egyptě. Už sňatek s Uriášem, který nebyl z pokolení Božího lidu, ale Chetejčan, jako by svědčil, že její život nepodléhal zásadám Božího lidu. Musím se přiznat, rčení uváděné autorem knihy Biblické ženy "Snadné je Katku zvát k tanci, když Katka ráda tancuje", jsem neznala. No a bylo tomu asi tak. David chtěl, chtěla i ona a věc byla hotová.

Nelze nezmínit ještě jednu věc. Bat-Šeba byla velmi krásná. To je pro ženu ohromná výhoda a bezesporu Boží dar. Můžeme ji za ni obviňovat? Na druhou stranu se umývala na takovém místě, kde byla vidět. A v tom je ten háček. I v dnešní době se ženy oblékají a odkrývají tak, aby svým obnaženým tělem provokovaly smyslnost mužů. Ztratila se cudnost, a přitom zdravá stydlivost je u dívky a ženy moc pěkná.

Bat-Šeba otěhotněla a vzkázala to Davidovi. Při četbě kapitoly zmíněné v úvodu se dovídáme, že David si svou "milenku" vzít nechtěl. Celou záležitost chtěl zamazat a otcovství svést na jejího muže. Všechno jeho úsilí však ztroskotalo na pevnosti Uriášova charakteru a Uriáš proto musel zemřít na bojišti. A Bat-Šeba se po uplynutí doby smutku stává přece jenom jeho ženou. Za touto etapou Pán Bůh pomyslnou tečku ale ještě neudělal. Posílá za Davidem proroka Nátana a v té chvíli stoupá David v našich očích. Ke své vině se přiznává a výsledkem je nejkrásnější žalm pokání číslo 51.

Důvod k pokání poskytl Bůh i Bat-Šebě. Těžce onemocněl a sedm dní po porodu zemřel jejich prvorozený syn. Vlastně o tom moc nečteme, ale podle toho, jak Pán Bůh potom jedná, můžeme usuzovat, že se Bat-Šeba změnila a stala se pravou izraelitkou. Opět počala a porodila syna Šalomouna. Nátan ho ještě pojmenoval druhým jménem - Hospodinův miláček. Miláčkem Božím se stal nejen on, ale také jeho matka. 

Mnozí první budou poslední a poslední první. Bat-Šeba odbočila ze správné cesty, ale znovu se vrátila a stala se pramatkou Pána Ježíše Krista (Matouš 1,6).

Proto nemůže být námi zapomenutá!

Další informace