Samsonovy "ženy" - druhá část

(Soudců 16, 4; 15 – 18a; 19 – 20b)

Je záhadou, že Samson, který se dokázal zříct mnoha věcí, byl vůči druhému pohlaví takovým slabochem. S první ženou to špatně začalo, s druhou ještě hůře pokračovalo, a s třetí tragicky skončilo. Ta první ještě chtěla být jeho manželkou, ale nikdy se jí nestala, rozešla se s ním na své svatbě. Byla to pro Samsona velmi trpká zkušenost, tak bychom čekali, že když se někdo se ženou natolik popálí, dostane rozum a stane se opatrnějším. U Samsona se nic takového nestalo. Čteme, že odešel do Gazy a zase se stalo něco, co se stát nemělo. Uviděl tam ženu. Jakou? Nuže, nějakou smilnici, a vešel k ní. Velmi nedůstojné pro Božího vyvoleného.  Co má hledat Boží vyvolený u smilnice – Filištínky?

Chceme ho však i chápat, byl mužem ve svých nejlepších letech. Nedivíme se tomu, že si hledal ženu, to by bylo ještě v pořádku. Ale proč šel do Gazy, a proč se zatoulal se smilnicí. Ona ho neměla ráda, prodávala jen své tělo, ani nechtěla být jeho ženou. Hnala ho smyslnost, ale i to, že popudí Filištínce. Nebyla to nejčestnější hra s nepřítelem. V jednom se nemýlil, že tímto Filištínce vyprovokoval. Chtěli ho chytit, ale on se jim jenom vysmál. Všechny jejich úmysly pokazil. Ale to nebylo vítězství, které mu chtěl dát Bůh.

S touto smilnicí jeho tragické dějiny ještě neskončily. Samson se zase zamiloval a opět do filištínské ženy. Tato žena měla v jeho životě tu nejtragičtější úlohu. Stala se velmi známou, její jméno je Delíla. Nebyla jeho ženou, byla jen jeho milenkou. Za tuto zamilovanost musel Samson zaplatit nejdříve svým zrakem, poté i svým životem. Oba byli zamilování, ale ona uměla hrát ohromné divadlo. Láska byla pro ni jenom prostředkem, jak chytit a zlomit postrach svého národa. Chytila ho tam, kde ho mohla chytit. „Mám tě velmi ráda“, šeptala mu, „ale když mě máš i ty rád, prozraď mi tajemství své síly“. Tajemství odhalit, a poté ho svému lidu prozradit, byl její cíl. V tomto svém předsevzetí byla houževnatá. Čteme, že ho den co den sužovala a naléhala na něho. Samson už to nemohl snést a tajemství jí vyzradil.

Samson se dlouho nechtěl poddat, ale ona byla houževnatější a vyhrála boj. Dosáhla svého cíle a vidíme ji, jak uspává Samsona na svém lůnu, a nemilosrdně nůžkami stříhá jeho vlasy pramen za pramenem. Delíla se spícím Samsonem na lůnu s nůžkami v rukou stříhající jeho vlasy se stala pro mnoho výtvarných umělců symbolem ženské zloby, podlosti, prefikanosti, ale současně i mužské slabosti. Muži mají jednu slabinu, kterou Delíly v každé době dobře znají. My o této ženě nemůžeme říci nic pěkného, ale nebyla a není sama. Měla a bude mít vždy své dcery, které ji budou vždy následovat. „Bože, zachraň naše děvčata a ženy, aby se nestaly těmi Delílami!“

Další informace