Samsonovy „ženy“ – první část

Soudců 14, 1 – 20

Naším tématem jsou Samsonovy ženy, ale název není přesný, protože Samson vlastně tyto ženy neměl. Jeho ženou chtěla být jenom ta první, kterou uviděl v Tymnatě. A tou se budeme v této úvaze zabývat.

Samson se do ní zamiloval a zamilovala se i ona do něho. Pro tuto volbu vyvstalo mezi rodiči a synem vážné napětí. Samson přinutil své rodiče, aby souhlasili s jeho volbou. Šli na zásnuby s bolavým srdcem, ale přece šli. Téměř u cíle se napětí mezi Samsonem a rodiči natolik znásobilo, že Samson odbočil od rodičů, aby mu dali pokoj.

Víme, že ho na této cestě chtěl napadnout zuřivý lev. A Samson asi sám viděl, že to je řeč Boha, a ve své úzkosti k Bohu volal. Dostal jistotu, že smí zuřivého lva zabít a roztrhat ho. Ale nic o tom nepověděl svým rodičům. Proč ne? Protože by ho matka upozorňovala na Boží nesouhlas. Toho lva mu poslal do cesty sám Bůh, aby si Samson uvědomil, že je odkázaný stále na pomoc Boha. V historii synové své cesty často zamlčí, protože nemají čisté svědomí.

Byly zásnuby. Rodičům se nevěsta moc nelíbila, jak už jsme si řekli, tím více se ale líbila synovi. Myslel si: „Staří rodiče už nemají porozumění pro touhu mladých lidí.“ Takové to zamilování mladí muži mají oči, ale nic dobře nevidí. Také Samson byl zaslepený.

Urychleně byla svatba. Vždyť tak to bývá. Organizoval ji Samson. Předložil hostům jednu hádanku, kterou se však celá svatba zkomplikovala. Svatba byla plánovaná na sedm dní, měla být týdnem radosti, ale nebyla. Svatba se pokazila. Proč? Protože jeho milovaná začala plakat. Den co den ho sužovala svými slzami, ale hlavně svým jazykem. Chtěla, aby jí odhalil tajemství své hádanky. V jistém smyslu měla i pravdu, protože pravé manželství se zakládá na důvěře, kde jeden před druhým již nemá žádné tajemství. Samson chtěl být mužem, chtěl být tvrdý. Bránil se tím, že toto tajemství neprozradil ani svým rodičům, tak proč své nastávající ženě. Kdo z nich měl pravdu? Ona nebo on?

Samson už na své svatbě viděl, že rodiče měli pravdu. Ženu si vybral, zamiloval se do ní, ale manželku neměl. Ona nedržela s ním, ale s jeho nepřáteli. Velmi se rozhněval a odešel ze své svatby. Zajímavá svatba bez ženicha. Kam šel? Do domu svého otce, vždyť tam byl doma. Rozhněvaný ženich odešel domů, ale potom, když se trochu uklidnil, zastesklo se mu po jeho vyvolené. Zdá se, že tímto krokem nepomýšlel na rozvod.

Avšak ke svému velkému překvapení přišel už pozdě. Jeho manželka se mezitím provdala za druhého. Zní to až paradoxně, za jeho přítele. Trapná situace pro Samsona, ale jeho tchán mu chtěl z ní pomoc. Nabízí mu svou mladší dceru, která je údajně ještě hezčí. Samson však nechtěl, on si nevybral ženu pro její krásu, ale protože ji miloval. Zase rozhněvaný odešel. Tak bychom si mysleli, že měl Samson charakter, ale neměl ho vůči ženám, jak uvidíme v dalším pokračování.

Další informace