Faraónova dcera - druhá Mojžíšova matka

Izrael prožíval jedno z nejtemnějších období své historie. Jeho synové byli královským dekretem odsouzeni na smrt ještě před svým narozením!

V Bibli, v knihovně příběhů živé víry, čteme o rodině, která se opovážila postavit na odpor. Nad záchrannou akcí můžeme jen žasnout. V listě Židům 11,23 čteme, že se Mojžíšovi rodiče nezalekli královského rozkazu. Po tříměsíčním ukrývání matka Jochebed hošíka položila do ošatky vymazané smolou a vložila do rákosí při břehu Nilu. Nebudeme si namlouvat, že se tam faraónova dcera doprovázená svými dívkami šla okoupat zcela "náhodou". I zvědavost ji vedla k pokynu otrokyni, aby ji košík přinesla. Scéna jak vystřižená z filmu - otevřela ošatku a spatřila plačícího chlapce. Sevřelo se jí srdce, bylo jí ho líto. Soucit je nejzákladnější vlastností zralé ženy. Troufám si říct, že v takovéto chvíli by snad chladní nezůstali ani muži!

Hned jí ale muselo a bylo jasné, že kojenec je z hebrejských dětí. Zákon je zákon a musí ho dodržovat i ona. Bylo její vlasteneckou povinností toto dítě mužského pohlaví usmrtit. Nicméně se rozhodla, že ho zachrání. Slitovala se nad tím neobyčejně krásným chlapečkem. Neměla ani tušení, že za jejím šlechetným činem stojí vroucí modlitby chlapcovy rodiny a ruka Nejvyššího. Aniž by to chtěla, stala se nástrojem v rukou milujícího Boha.

Stále hlasitěji křičícího chlapečka se jí možná nedařilo utišit a této situace využívá jeho sestra, do té chvíle stojící opodál. "Mám jít a zavolat kojnou z hebrejských žen, aby ti dítě odkojila?" (Ex.2,7). Tuto nabídku faraónova dcera okamžitě přijímá. Její slova: "Odnes to dítě, odkoj mi je a já ti zaplatím" jsou pro jeho matku neutuchajícím zdrojem radosti. Syna má opět v náruči, už není její, ale může ho vychovávat! Faraónova dcera udělala, co mohla. Kojit ani prát plenky nemohla, ale měla peníze a ochotně je směřovala správným směrem.

Přijala ho za syna a dala mu nové jméno Mojžíš. To mu má připomínat, komu vděčí za svůj život. Nepochybně si však v dospělosti Mojžíš domyslel, proč se do Nilu vlastně dostal.... A jeho jméno dostává jinou náplň. Ne "Vytažený" ale "Vytahující". Zachránce topícího se národa!

Přivést dítě po odkojení k faraónově dceři jistě nebyla pro Jochebed snadná záležitost, ale spoléhala na Boží vedení. Mojžíš se vzdělával ve všech disciplínách. Jeho nová matka nebyla macechou, jak ji známe z pohádek. Můžeme se domnívat, že ho milovala a byla na něho hrdá. Nicméně postupem času se jí syn, pokud jde o víru a postoj k životu, stával stále větším tajemstvím. Až došlo k bolavému zlomu - Mojžíš se rozhodl trpět se svým lidem a postavil se proti slávě a požitkům Egypta!

Jochebed byla faraónově dceři za život a vzdělání jejího syna velice vděčná a v tomto smyslu ho ovlivňovala. Po dobu, co ho měla u sebe, mu předala cenné hodnoty. Bezpochyby faraónova dcera měla s Mojžíšem velké plány. Ty ale nevyšly, neboť Boží úmysly byly jiné. Přesto můžeme s jistotou tvrdit, že nežila nadarmo, protože ji Bůh zabudoval do svého díla. Stala se druhou matkou Božího tlumočníka, objevitele Desatera a významného starozákonního patriarchy.

Další informace