Putifarova žena II

Naše touhy, náklonnosti a pudy nemají být zničeny, nýbrž vyžadují neustálý boj. Musí být stále kontrolovány Božími zákony. Pokušení v sexuální oblasti je veliké pro každého. Jako náctileté puberťačky jsme se ve škole s holkami smály otázce: “Co dělají kluci ve dvou minutách během dne, kdy nemyslí na sex?“

Bible se staví k této problematice otevřeně:

„Umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu… (Koloským 3,5). Boj, který náročným dnem nekončí… Otázka mravnosti je otázkou našeho charakteru a příležitostí. Putifarova žena útočila na Josefa den co den a potom využila chvíle samoty. Jen ona a on. Pro Josefa byla věc komplikovanější ještě tím, že ona byla jeho paní a nebylo radno si to s ní pokazit. Mohl třeba doufat, že by se postarala, aby se o tom nikdo nedozvěděl. Díky svědomí vypěstovanému na Božím slově se rozhodl tak, jak se rozhodl. Utekl! Muselo mu dojít, že jeho odmítnutí bude znamenat konec kariéry v Putifarově domě.

Putifarka zůstala sama svírajíc Josefův plášť v rukou. Zklamaná ze své náruživé lásky. Splnění jejího snu bylo nadosah, ale nedopadlo to dobře. Uražená, vzteklá, ponížená z toho, že se jí odvážil někdo vzepřít. Na to nebyla zvyklá. Vládla, rozkazovala, až dosud měla, co chtěla! V mžiku se jí v hlavě rodí nový plán a jako čtenáři tohoto příběhu jsme svědky úzké hranice mezi láskou a nenávistí. Náhle si přeje a udělá všechno pro to, aby se Josef dostal až na samé dno nejhlubší propasti. Zazní žalostný výkřik o pomoc před zvrhlíkem. (Genesis 39,13-14).

Dá se předpokládat, že Josef po vymanutí se z náruči Putifarovy ženy děkoval Bohu za to, že nepodlehl pokušení. Na nebezpečí ztráty pláště ani nepomyslel. Plášť může mít další, ale jak by nahradil ztracenou čistotu?

Mezitím už pomstychtivá žena líčí své „story“ svému muži a ten po předložení „důkazu“ nemá důvod pochybovat. Nevinný Josef je vsazen do vězení a v očích Putifara a široké veřejnosti ztrácí na dlouhý čas nevinnost. I bez současných médií se tento skandální příběh dozvídá celé okolí.

Možná nás zaráží zloba Putifarovy ženy. Možná připouštíme, že kvůli mužům jsou i dnešní ženy schopny lhát, osnovat plány, rozbíjet rodiny. A možná v našem uvažování pokročíme dál a za příběhem Putifarky uvidíme skrytou manželskou tragédii. Vůbec není nereálné to, že do manželství s Putifarem vstoupila ne z čisté lásky, ale přes velký věkový rozdíl z majetkových důvodů pro zabezpečení celé rodiny. Manžel kvůli vysokému postavení byl asi věčně zaneprázdněn a mimo domov. A dokonce původně hebrejské slovo pro královského dvořana, kterým Putifar byl, má význam „eunuch“ – vykleštěný, vykastrovaný muž. Dost možná, že manželku ani nedokázal pohlavně uspokojit.

Jsem si jistá, že to nejsou dost dobré argumenty schvalující chování Putifarovy ženy. Ani omlouvající její touhu po jiném muži. Ale můžeme tak pochopit a uznat, že Putifarka se „nerovná“ smilnice. Kdyby tomu tak bylo, ani plášť v jejich rukou by ostatní nepřinutil věřit jejímu vyprávění.

Příběh Putifarovy ženy a její vztah k Josefovi nás všechny varuje, ale také povzbuzuje k dobrému boji víry!

Další informace