Rebeka - pramatka Židů, díl 1.

Jméno Rebeka znamená „přitažlivá“.

Žena vždy byla a je předmětem pozornosti.Nehledejme v tom nic špatného, sám Stvořitel vložil do ženy tuto přitažlivost.Špatné je to tehdy, když si je toho žena velmi vědoma a chce upoutat pozornost mužů za každých okolností. Rebeka taková nebyla.

Uvědomovala si, že krása je sice vzácná hodnota, ale je možné ji rychle a nečekaně ztratit.

A i kdyby nedošlo k náhlé ztrátě, postupem času se stejně pomaloučku vytrácí.

Rebeka je skutečně krásná nejen navenek, ale i svým charakterem.

Rebeka navzdory tomu, ze pochází z bohaté rodiny, není rozmazlená, ale naopak sama jde ke studni pro vodu, poslouží Eliezerovi, napojí jeho žíznivé velbloudy (devět velbloudů vypije hodně vody :-)).Starý služebník se modlí, zápasí o jasné vedení. Přišel hledat dívku pro syna svého pána, ale chce jen takovou, kterou si i Bůh vyvolil. Modlitba je vyslyšená, i když Rebeka o tom nevěděla vůbec nic. Nedělala to z vypočítavosti, aby se zalíbila nebo něčeho dosáhla, jen byla ochotná pomoci druhým.

Izák byl pro Rebeku opravdu vhodným partnerem, jakoby byli stvořeni jeden pro druhého, není divu, že byli velmi šťastni. S bolestí zjišťovali, že Rebeka je neplodná. A to trvalo už 20 let. Čas dlouhý na to, aby člověk pohřbil svoji naději a vyrovnal se s tvrdou skutečností.

Vidíme pěknou manželskou dvojici, ale přitlačenou ke zdi. Víme dobře, že v situacích, jakou byla tato, si člověk hledá různé cesty a cestičky, aby si pomohl.

Abraham se Sárou si „pomohli“ Izmaelem. Izák s Rebekou se však nevydali takovou cestu svépomoci. Vydali se na cestu víry a pokorných modliteb. Izák byl skutečným modlitebníkem, na modlitbách očekával svoji nevěstu, modlitbou ji vítal a tady ho zase vidíme na modlitbách zápasit o svoji ženu. Šťastná každá Rebeka, které Pán Bůh dal takového muže. Platí to samozřejmě i obráceně. Izák s Rebekou se také modlili spolu. Po 20ti letech očekávání a modliteb Rebeka počala. Zavládla nevýslovná radost. Izák s Rebekou se nevzdávali naděje, že mají Boha, který může všechno. Může i tehdy, když člověk už nemůže udělat nic.

(pokračování v dalším čísle NL)

Další informace