Rebeka - pramatka Židů - jako matka

V souvislosti se Dnem matek, který si budeme v květnu připomínat, bych se ráda zamyslela nad postavou jedné biblické matky, nad Rebekou. Musím podotknout, že jsem čerpala z velmi zajímavé knížky BIBLICKÉ ŽENY.

Výchova dětí je vždy složitá a v první řadě je to úloha matek. Tak tomu bylo i v Izákově rodině. Usuzujeme, že Rebeka  zastávala svoji roli statečně.Chtěla ze svých synů vychovat dobré muže. Chlapci se povahově velmi lišili. Rebeka viděla tyto rozdíly a hluboce prožívala všechny radosti i bolesti spojené s charakterem obou jejich synů. Je pochopitelné, že se instinktivně více přiklonila k mladšímu Jákobovi. Měla ráda i Ezaua, ale Jákoba více. Tato rozdělená láska k dětem nebyla dobrá, měla svoje dalekosáhlé, ba až tragické následky. 

Izák na rozdílnost svých synů reagoval odlišně. A životní problémy se zkomplikovaly. Roky utíkaly, Izák stárnul a cítil, že nadešel čas, aby konečně udělal pořádek v domě. Zavolal svého staršího syna, aby mu dal požehnání. Rebeka ale s plánem Izáka nesouhlasila. V Bibli čteme, že naslouchala. Dnes bychom asi řekli, že poslouchala za dveřmi. Víme, že mnoho zlého se zrodilo z takového "odposlechu". Odmítáme to. Ale na druhé straně musíme být spravedliví a nesmíme Rebece křivdit. Manželka a matka by měla vědět, co se děje v domě, především tehdy, děje-li se něco tak vážného jako tenkrát u Izáka. Rebeka by nebyla dobrou matkou a ženou, kdyby se v její blízkosti odehrávaly tak vážné věci a ona by nic nevěděla. Mít oči a uši otevřené pro vše, co se děje v rodině, je povinností každé dobré matky. Rebeka je nesporně velmi schopnou a odvážnou ženou a je skutečnou Židovkou. Když slyšela manželův plán, připravila ihned protiplán. Bere osud rodiny do vlastních rukou, nemodlí se, ale koná, za každou cenu chce dosáhnout svého cíle - požehnán musí být Jákob, ne Ezau. Byla skálopevně přesvědčená, že plán jejího manžela je proti Božím plánům, které nechtěla nechat padnout. Strach ji zastínil pohled víry. Do svého plánu zapojuje Rebeka i Jákoba. Ten vidí nebezpečí, ale Rebeka vítězí, bere zodpovědnost na sebe.

Známe všichni ten příběh, víme jak to dopadlo, "akce se jim podařila". Proč to všechno Rebeka dělala? Chceme ji vidět jako matku, která měla velký smysl pro rodičovské požehnání. Rebeka nehledala nic pro sebe, oklamala manžela jen v zájmu svého syna. Myslela si, že tak to chtěl i Pán Bůh. To je Rebeka. Milovala víc svého syna než pravdu a zapomněla na to, jak mocný je Bůh. Jak to, že ji Pán Bůh použil ve svém díle a stala se nejvýraznější matkou Izraele? Máme předivného Boha, že si používá i tak nedokonalý lidský materiál. 

Rebeka měla svoje stíny, ale byla velká v tom, že chtěla být i se svými dětmi Boží.

Další informace