Alianční týden

Výtah z kázání z aliančních bohoslužeb probíhajících v rámci aliančního týdne Na Rozvoji.

Podobenství o běžícím otci a ztracených synech - alianční týden - 2008

„Co všechno se dá promrhat“

PO 7.1.2008 – Křesťanské sbory, ul. Alšova

Po svědectví jedné mládežnice o tom, že modlitba je dar Ducha a je to právě On, kdo se v nás modlí, zahájil náš bratr farář Jiří Kaleta celý modlitební týden, ve kterém se nám podobenství o marnotratném synu doslova otisklo do duše. Všichni mluvčí totiž velice důkladně, a jak mnozí vyznali s velikou radostí, objasňovali všechny fáze tohoto podobenství i ponaučení, která z něj pro nás křesťany vyplývají.

Číst dál: Podobenství o běžícím otci a ztracených synech - alianční týden - 2008

Důležité - alianční modlitební týden - 2009

Když jsem přemýšlel, jak krátce shrnout letošní týden modliteb, nenapadlo mě vhodnější slovo než DŮLEŽITÉ. Název celého týdne „Ta kniha je k jídlu“ nabádá sice k jinému shrnutí např. podivuhodné, avšak to, co jsme slyšeli a zažili bylo vskutku DŮLEŽITÉ. Posuďte sami:

PO 5.9. Letošní týden modliteb zahajoval náš br. farář Kaczmarczyk v malém sálku Křesťanských sborů. Každý rok se podivuji nad tím, že sálek je zaplněn téměř na židli přesně. Jako by všichni věděli, v jakém počtu je dobré přijít. Bůh nám daroval své slovo, a to, co Bůh dává člověku, je dobré, chutné a zdravé.

Číst dál: Důležité - alianční modlitební týden - 2009

Ohlédnutí za aliančním týdnem - 2011

Opět jsme se scházeli pospolu, křesťané z těšínských evangelických sborů, pokaždé na jiném místě. Tentokrát nás každý den provázel jeden ze sedmi výroků, které náš Pán pronesl na kříži:

PO: „Dnes budeš se mnou v ráji.“ Bratr farář Andrýsek nás ujistil, že Bůh neotálí s odpovědí těm, kdo činí upřímné pokání. Doslova transparentním příkladem je postoj kajícího se zločince, který se slovy, „my jsme odsouzeni spravedlivě“, přiznává ke svým hříchům a následně prosí: „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“ Hned vzápětí dostává milosrdnou odpověď:

Číst dál: Ohlédnutí za aliančním týdnem - 2011

Alianční týden 2013

Vzpomínáte si, jaké bylo loňské téma aliančního týdne? „Být jiného ducha“ a šlo o to vzít si příklad z nebojácného Jozua a Káleba. Letošní téma znělo „Neboť Bůh“. Trochu tajemné, viďte? Pojďme se na to podívat blíž.

Číst dál: Alianční týden 2013

Další informace