Adventní kázání 2011

Seriál adventních kázání z adventních čtvrtků v roce 2011.

Máš co skrývat?

1. adventní čtvrtek, 24. 11.

1. čtení: Iz 40,3-4.8

2. čtení: Zj 3,1-6

Kázání: Lukáš 3,1-14

 

Je tomu už asi rok, co propukla tzv. aféra WikiLeaks. Stejnojmenné internetové stránky ve jménu svobody slova začaly anonymně uveřejňovat miliony velmi závažných, citlivých a tajných vládních, korporátních či církevních dokumentů, zatímco se pokouší o zachování anonymity a nevystopovatelnosti svých přispěvatelů. Byly zveřejněny například tajné diplomatické materiály a způsobily velký rozruch, protože vyšlo najevo, co si některé státy skutečně myslí o těch druhých a jak na sebe jdou. A není to jen tato aféra, co nás přesvědčuje o nepravostech v tomto světě. Dnes a denně čteme a slyšíme o vytunelovaných milionech tu či onde, o lžích, podvodech a korupci, které ničí naše město či zemi, či celý kontinet.

Číst dál: Máš co skrývat?

Dny, které přicházejí

2. adventní čtvrtek, 1.12.

1. čtení: Izajáš 11, 1 – 3

2. čtení: Lukáš 1, 67 – 79

Kázání: Jeremjáš 23, 5 – 6

 

„Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Kralovat bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost.

V jeho dnech dojde Judsko spásy a Izrael bude přebývat v bezpečí. A nazvou ho tímto jménem: »Hospodin – naše spravedlnost«.“

Číst dál: Dny, které přicházejí

Skutečnosti o Ježíšově narození

3. adventní čtvrtek, 7.12.

Kázání: Lukáš 1,26-38

Příběhy toho, co bylo před narozením Ježíše a Jana Křtitele, rozepisuje podrobněji jen evangelista Lukáš. Jeho evangelium je určeno pohanům a snad proto bere Ježíšův příběh od samotného počátku. Ježíšův příchod je odlišný od toho, jak se rodili proroci. To zdůrazňuje také příběh jeho předchůdce Jana Křtitele. Zatímco v Janově případě jde o zázrak známý již ze stránek Starého zákona, v případě Ježíšově je to něco nového. Zde se jedná o narození z velmi mladé dívky, která muže nepoznala. Tím se také může naznačit novost stvoření, která se otevírá Ježíšovým narozením.

Číst dál: Skutečnosti o Ježíšově narození

Marie - vzor následování

4. adventní čtvrtek, 14.12.

Kázání: Lk 1:28-32

Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího

Mnohé biblické postavy nám slouží jako vzor víry a následování, ale o Marii my evangelíci mnohdy raději mlčíme. Svým způsobem je to pochopitelné. V průběhu křesťanských dějin se Marii, díky římskokatolické církvi, dostalo takové slávy, jako by zastínila samotného Spasitele Ježíše Krista.

Číst dál: Marie - vzor následování

Další informace